EĞİTİM
     Hizmet verdiğimiz işletmelerde çalışacak olan tüm personele, hizmete başlamadan önce Temel Hijyen Eğitimi verilir. Eğitimsiz personel çalıştırılmaz. Çalışanlarımıza; eğitim planı, periyodu ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda HACCP, kimyasalların kullanımı, alet, ekipman ve ortam hijyeni, personel hijyeni ve gıda hijyeni konularında, başlangıç ve ileri düzeyler olmak üzere eğitimler verilmektedir. Teorik eğitimlerin yanı sıra şirket içinden veya uzmanlık alanına göre profesyonel firma veya şahıslardan işbaşı eğitimleri de alınmaktadır.(Temizlik Dezenfeksiyon Uygulamaları, Salata Dezenfeksiyonu, Garsonluk ve Servis Eğitimleri vs.)Tüm eğitim kayıtları Kalite Güvence Departmanı tarafından dökümante edilir ve eğitim almayan personelin takibi yapılır.

webyapar