KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
     Firmamız WCS American System Registration tarafından ISO 9001:2008,TSE tarafından verilen Hizmet Yeterlilik Kalite Belgesine sahiptir. 2006 yılı itibariyle HACCP (Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları) Sistemi kurulmuştur.

     Tüm mutfaklarımız, Kalite Sistem Laboratuarları tarafından hijyen denetimlerine tabi tutulmaktadır. Uzman Gıda mühendislerince hazırlanmış olan check listler ile yapılan hijyen denetimleri sonrasında rastlanan uygunsuzluk ve iyileştirme önerileri aylık olarak tarafımıza işletme bazında raporlanmaktadır. Yapılan bu denetimlerde, denetlenecek mutfak personelinin denetimden haberdar olmaması ve objektifliğin korunması esastır. Gözlem, dökümantasyon kontrolü ve çeşitli ölçümlere dayanan bu denetimlerde, yemek numuneleri, personelden el kültürü ve ekipman kültürü alınarak laboratuarda analiz edilmektedir. İçme ve kullanma suları, 3 aylık periyotlarda ve suyun kaynağı, markası vs. değişmesi durumunda veya müşteri taleplerinde analize alınmaktadır.

     Dış Denetim Laboratuarı tarafından yürütülmekte olan bu denetim sistemine paralel olarak şirketimizin kalite güvencesi departmanına bağlı olarak çalışan hijyen sorumluları, aynı kontrol listesi ve aynı ilkelerle iç denetimlerini sürdürmektedir. İç ve Dış denetimler sonrasında ortaya çıkan eksiklikler için düzeltici faaliyetler başlatılır ve takip edilir.

webyapar