SATINALMA
   Satınalma yapılan tüm hammadde ve yardımcı hizmetler için, ISO 9000 sistemi ve HACCP gıda güvenliği sistemi gereği, satınalma şartnameleri oluşturulmuştur. Şartnamelerde belirtilen koşullarda ürün ve hizmet vermeyecek firmalarla çalışılamaz. Tedarikçi firma ile çalışmaya başlamadan önce kalite güvence ve satınalma departmanlarında yetkililer, firmayı yerinde ziyaret eder ve gerekli incelemelerin yapılarak satıcı onay formunu doldurur. Ürün ile ilgili mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin sonuçlarıda dikkate alınır.Yeni firmaların satıcı referans listesine girebilmesi için ilk parti siparişi verilir ve satıcı performans değerlendirme prosedürüne göre değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucu olumlu ise firma satıcı referans listesi girer. Mevcut tedarikçi firmalar için aylık olarak performans değerlendirme sistemi işletilir. İşletmemizde gelen bilgiler doğrultusunda tedarikçi firmalar ile çalışma durdurma iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.

   HACCP sistemi içerisinde yürütülen TEDARİKÇİ GÜVENCE SİSTEMİ, hazırlanan tedarikçi denetim planları ve kontrol listeleri ile birlikte yapılmakta olan denetimleri kapsar. Bütün bu denetimlerin sonucu ve mutfaklarımıza sevkiyatı yapılan hammaddelerin uygunlugu, tedarikçi firmaların seçimi ve devamlılığı için kriterdir. Kullandığımız tüm ürünler,ülke genelinde ve dünyada kabul görmüş seçkin markalardan oluşmaktadır. Oluşturduğumuz sistem ile,yemek kalitesinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Oluşturduğumuz sistem ile, yemek kalitesinin önemli bir bölümünü oluşturan hammaddeler Gıda Güvenlik kontrolü altında tutulmaktadır.
Ürün Gurubu
Belgerliniz
Adres

webyapar